DÜNYA MİRASI DİVRİĞİ KÜLLİYESİ
DUYURULAR / ETKİNLİNKLER
ALAN YÖNETİM PLANI

DÜNYA MİRAS ALANI YÖNETİM PLANI

 

Bölüm I Alanın Tanımı ve Önemi

 

1.1. Alan yönetim planına duyulan ihtiyaç

 

1.2. . Alanın tanımı

 

1.2.1.      Giriş

1.2.2.      Jeolojik ve topografik durum

1.2.3.      Arkeolojik veriler

1.2.4.      Alanın gelişimi

1.2.5.      Alanın bugünkü durumu

1.2.6.      Eskiden kalan kaynakların değerlendirilmesi

 

 

1.3. Dünya miras alanında söz sahibi olan yetkililer

 

1.3.1.Merkezi yönetim

1.3.2.Yerel yönetim

1.3.3.Katılımcılar ve katılımcıların görevlerinin tanımının yapılması

1.3.4.Kültürel ve akademik katılımcılar

1.3.5.Ekonomik ve sosyal katılımcılar

1.3.6.Yerel katılımcılar

 

1.4. Alanın önemi ve dünya miras alanı kriterleri

 

1.4.1.Alanın önemi

1.4.2.Malzeme, ustalık ve tasarım

1.4.3.Doğal değerler

1.4.4.Alanın kültürel değeri

1.4.5.Çağdaş değerler

         1.4.5.1.Ekonomik değerler

         1.4.5.2.Rekreasyonel ve eğitimsel değerler

         1.4.5.3.Sosyal ve politik değerler

1.4.6.Dünya kültür miras alanı ortak değerleri

 

Bölüm II

Dünya Mirası Alan Yönetim Planı’nın Değerlendirilmesi ve Ana Yönetim Sorunlarının Tanımlanması

 

2.1. Dünya Mirası Alan Yönetimi Planı:

1996-2001 Ulaşılan Hedeflerin Değerlendirilmesi

2.1.1. 1996-2001 Hedefleri

2.1.2. Sonuçlar

 

2.2. Ana Yönetim Sorunlarının Değerlendirilmesi ve Tanımlanması

2.2.1. Takdim ve Genel Sorunlar

2.2.2. Kapsamlı Politika Konteksi

 

2.3. Dünya Mirası Alanının Korunması

 2.3.1. Sorun 1: Dünya Mirası Alanı ve Yerleşiminin Sınırları

 2.3.2. Sorun 2: Dünya Mirası Alanını Korumanın Yasal ve Düzenleyici Dayanağı

 2.3.3. Sorun 3: Risk Hazırlık İhtiyacı

 

 

2.4. Dünya Mirası Alanının Konservasyonu

2.4.1. Dünya Mirası Alanının Konservasyonu İçin Stratejik Çerçeve

Sorun 4: Değişim sürecini yönetirken Dünya Mirası Alanı ve Yerleşiminin özel peyzaj Karakterinin konservasyonu                                                           

2.4.2. Peyzaj

Sorun 5: Dünya Mirası Alanı içinde bulunan ve arkeolojik, tarihi ve doğal çevre açısından

değer taşıyan bileşenlerinin tek tek konservasyonu

 2.4.3. Ayakta Kalan Kısımların İyileştirilmesi

 2.4.4. Doğal Habitat

 

2.5. Dünya Mirası Alanını Kullanım ve Lezzet Almak

Sorun 6: Dünya Mirası Alanı ve Yerleşiminin yerel ekonomiye yapacağı katkı

 2.5.1. Turizm

 2.5.2. Tarım

 2.5.3. Sorun 7: Dünya Mirası Alanı ve yerel sakinler arasındaki bağlar

 Sorun 8: Dünya Mirası Alanına ve yerleşimine sürdürülebilir erişimin sağlanması

 2.5.4. Ulaşım

 2.5.5. Erişim

 Sorun 9: Dünya Mirası Alanında yüksek kalitede ziyaretçi tesislerinin sağlanması

 2.5.6. Dünya Mirası Alanındaki Ziyaretçi Olanakları/Tesisleri

 2.5.7. Yorumlama

 2.5.8. Rekonstrüksiyon

 Sorun 10: Dünya Mirası Alanında Bulunan/bulunacak muhtelif mülkiyet ve idareye sahip  

 müzelerin rolü

  2.5.9. Müzeler ve Entelektüel Erişimi

  2.5.10. Formel (Resmi) Eğitim

              Miras değerinin eğitime katkısı

              Eğitimin mirasa katkısı 

              Dünya miras alanının eğitim olanaklarının mevcut durumu

 

2.6. Dünya Mirası Alanını Yönetmek

Sorun 12: Yönetim Planının Uygulanması ve Gözden Geçirilmesi

2.6.2. Fon temini/Finansman

2.6.3. İzleme ve Performans Kriterleri

 Sorun 13: Dünya Mirası alanının tarihini, gelişimini ve mevcut kullanımının anlaşılması için yeterli ve geliştirilmiş bilgi ihtiyacı

 2.6.4. Araştırma ve Anlama      

 

Bölüm III Yönetim Hedefleri

 

3.1. Giriş

3.2. Vizyon

3.3. Gelecek 30 yıllık dönem için (2001 – 2031)dünya miras alanının yönetimsel hedefleri

3.4. Orta dönem ( 2002 – 2007) hedefleri

 

 

Bölüm IV Planın Tamamlayıcı Unsurları

 

4.1. Giriş

4.2. Planın izlenmesi

4.3. Planın etkinliğinin arttırılması

4.4. Planın uygulanması

 

 

 

 

 

 
Adres : Söğütlüçeşme Cad.Siftah Sok.Kanarya Apt.No:17/2 Kadıköy/İstanbul
Tel : 0216 345 12 86 Fax : 0216 345 12 86
Mail : kadikoydivrigi@yahoo.com.tr - ihsancalapverdi@mynet.com - ahmetyozgatli-58@hotmail.com
 
  2020 Divriği Tabiat Varlıklarını Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. Powered by yasincanturkeri.